OBRODENÁ MATICA


Valné zhromaždenie MS 2013


Krátke video z VZ MS
Prečítali sme si v tlači
Správa Dozorného výboru z VZ MS
Zápisnica a uznesenia VZ MS 2013


Pre prehľadnosť stránky sme staršie príspevky presunuli do Archívu


Diskusné príspevky návštevníkov stránky www.obrodenamatica.sk k Valnému zhromaždeniu MS 2013