OBRODENÁ MATICA


Vyhlásenia a stanoviská


Tkáč sa svojho platu nevzdá
Krádež knižnice a dokumentácie
Výzva delegátov Valného zhromaždenia Matice slovenskej
Matica Slovenská po Valnom zhromaždení
Vyhlásenie MO MS v Komárne
Vyhlásenie Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja
Výzva VZ MO MS v Spišskej Novej Vsi
Výzva podpredsedovi MS
Otvorený protest člena výboru MS
Deň slovenskej zvrchovanosti
Žiadam predsedu MS o ospravedlnenie
Vyhlásenie Dozorného výboru Matice slovenskej
List členom Dozorného výboru MS
Rozporuplné Vyhlásenie Dozorného výboru Matice slovenskej
Ďalšie stanovisko k Vyhláseniu DV MS
Názor na Vyhlásenie DV MS
Výzva KR MS KSK
Zápisnica z rokovania Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja zo dňa 16.9.2014
Stanovisku k stanovisku Predsedníctva Matice slovenskej
Z matičného blogu
Stanovisko KR MS Nitrianskeho kraja
Otvorený list D. Machalu predsedovi MS
Stanovisko KR MS v Banskej Bystrici
Reakcia na kompetenčnú dohodu vedenia MS
Výzva KR MS Žilinského kraja
Reakcia na Výzvy KR MS Trnavského kraja a OR MS Galanta
Demokracia v MS dostala facku....


Pre prehľadnosť stránky sme staršie príspevky presunuli do Archívu


Diskusné príspevky návštevníkov stránky www.obrodenamatica.sk k Vyhláseniam a stanoviskám