OBRODENÁ MATICA


Názory čitateľov


Tkáča treba vyhnať
Samochvála smrdí ,pán Komora
Nevyužitá možnosť
Polakovič - K Správe DV MS za r. 2010-2013
Kde je pravda ?
Matica slovenská sa ocitla v bezvýchodiskovej situácii
Stane sa Matica slovenská práčkou špinavých peňazí?
Prelievanie peňazí?!
Stanovy Matice treba doplniť !
K okrúhlemu stolu MS
Súsošie Moyses- Kuzmány volá...
A čo celomatičná diskusia ?
Niekoľko poznámok k Vyhláseniu Dozorného výboru Matice slovenskej
Slovenskosť a kultúrnosť
Matica je na dne – niektoré príčiny
Tri reakcie jednej čitateľky
Nepriamo im pomáhame
Recenzia
Samochvála smrdí, p. predseda
Názor čitateľky
Matičný triumvirát
Prečítali sme si v SNN
Overme si fakty a potom informujme
Neposielajte mi už SNN
Rozhovor v SNN, ktorý mi dvíha adrenalín
Prečo sa nezvoláva mimoriadne valné zhromaždenie Matice slovenskej ?
Komu slúži svojvôľa a podvody funkcionárov Matice slovenskej ?
Zatuchnuté vedenie MS
Stal sa snáď zázrak ?
Zázrak sa nekoná !
Reakcia podpredsedu MS
Odpoveď šéfredaktorovi SNN
Nie vyhlásenie, ale táranie do vetra
Ako chutí moc
Kam môže viesť nehospodárnosť a nekompetentnosť v MS
Napísali nám...
Zbytočné SNV MS alebo jeho nekompetentní pracovníci ?
Reakcia správcu MS
Reakcia na slová správcu MS
Ďalšia reakcia na správcu MS
Prečo tieto falošné tóny, pán správca ?
Stanovisko k reakcii správcu
Trpká trnka pre Maticu slovenskú
Budúcnosť Matice
Reakcia na názor čitateľa
Názor čitateľa
Reakcia na názor čitateľa


Pre prehľadnosť stránky sme staršie príspevky presunuli do Archívu


Diskusné príspevky návštevníkov stránky www.obrodenamatica.sk k sekcii Názory čitateľov