OBRODENÁ MATICA


Milí matičiari,

webová stránka „Obrodená Matica" má za cieľ informovať Vás o súčasnej situácii a smerovaní našej najstaršej celonárodnej ustanovizne. Všetky naše doterajšie pokusy o diskusiu na pôde Slovenských národných novín a iných matičných periodík, ako aj na oficiálnom webe Matice slovenskej, narážali na zásadne odmietavé stanovisko predsedu Matice slovenskej a to aj napriek tomu, že výbor Matice slovenskej prijal uznesenie, že členovia výboru MS a dozorného výboru MS majú právo na stránkach Slovenských národných novín vyjadrovať sa k aktuálnemu dianiu v Matici slovenskej. Prvýkrát v histórii Matice slovenskej sú takýmto spôsobom pošliapavané aj základné demokratické práva jej členov, na ktoré Matica slovenská bola vždy právom hrdá.

Našim prvoradým cieľom je vytvoriť priestor na diskusiu o základných otázkach súčasného života Matice slovenskej a jej ďalšieho smerovania. V duchu matičnej demokratickej tradície dať priestor všetkým, ktorí to s Maticou slovenskou myslia úprimne. 150. výročie založenia Matice slovenskej je historickou príležitosťou, aby nastala skutočná obroda tejto našej najstaršej celonárodnej ustanovizne, aby sa Matica slovenská opäť stala mienkotvornou a rešpektovanou inštitúciou nielen doma, ale aj v slovenskom zahraničí.

Vyzývame všetkých Slovákov, doma ako aj v zahraničí, ktorým leží na srdci osud Slovenskej republiky a Matice slovenskej, aby nás podporili a napomohli vrátiť Matici slovenskej jej predchádzajúcu prestíž. Matica slovenská má svoje nezastupiteľné miesto a historické poslanie aj v 21. storočí – chrániť slovenskosť a slovenskú identitu v globalizujúcom sa svete. Jej úloha je v tomto smere jedinečná a naši neprajníci si to veľmi dobre uvedomujú.

Milí matičiari,

chráňme si dedičstvo našich otcov a nedopusťme, aby sa kredit Matice slovenskej rozplynul v osobných a skupinových záujmoch, ktoré nemajú nič spoločné s matičnou myšlienkou, ktorú nám dali do vienka naši zakladatelia Štefan Moyses a Karol Kuzmány.

EditoriNajnovšie príspevky na stránke Obrodená Matica :

Matica slovenská: pokrytectvo o spájaní národných síl 09.02.2022 Aktuálne informácie
Hrnko: Nechcel som, ale musím 09.02.2022 Aktuálne informácie
Matičné zlaté padáky, alebo lekcie z morálky 31.12.2021 Aktuálne informácie
Matica slovenská na rázcestí 08.11.2021 Aktuálne informácie
Memorandum 08.10.2021 Aktuálne informácie
Šéf Matice na seba zobral autohaváriu 06.10.2021 Aktuálne informácie
Výzva predsedovi MS JUDr. Mariánovi Gešperovi 06.10.2021 Aktuálne informácie
Matičné úvahy 06.10.2021 Aktuálne informácie
Matičiari, nebojme sa ! 14.07.2021 Aktuálne informácie
Takzvaná Mladá Matica je de facto nelegálnou organizáciou 18.06.2021 Aktuálne informácie
Členovia bývalej tzv. Mladej Matice arogantne odmietajú akceptovať uznesenie Dozorného výboru MS 18.06.2021 Aktuálne informácie
Matica Slovenská spí ? 26.05.2021 Aktuálne informácie
Šéf Matice slovenskej zrazil a usmrtil chodkyňu 26.05.2021 Aktuálne informácie
Informácia predsedu Matice slovenskej k autonehode 26.05.2021 Aktuálne informácie
Hviezdoslav verzus Dubček 18.01.2021 Aktuálne informácie
Jednota milovnímkov matičných peňazí 05.11.2020 Aktuálne informácie
Novelizované Stanovy MS sú v rozpore so zákonom o Matici slovenskej 24.09.2020 Aktuálne informácie
Tuneluje vedenie Matice slovenskej Neografiu a.s.? 02.09.2020 Aktuálne informácie
Hrobári Matice slovenskej 23.07.2020 Aktuálne informácie
Zobudil sa Dozorný výbor Matice slovenskej ? 24.02.2020 Aktuálne informácie
Matica za Fica, alebo za Kotlebu ? 04.02.2020 Aktuálne informácie
Prečo zlikvidovali Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej v Štúrove ? 13.01.2020 Aktuálne informácie
Zmení sa Matica slovenská na Maticu slovanskú ? 01.07.2019 Aktuálne informácie
Reakcia na zákon o štátnom jazyku 20.06.2019 Aktuálne informácie
SAS proti štátnemu jazyku 16.06.2019 Aktuálne informácie
Gešperov náhubkový zákon 16.06.2019 Aktuálne informácie
Ako je to so Slovákmi v Maďarsku 23.05.2019 Aktuálne informácie
Potrebujeme takúto Maticu ? 14.05.2019 Aktuálne informácie
Syn komunistického novinára kádruje matičiarov 01.04.2019 Aktuálne informácie
Matica už vie, čo majú robiť iní 25.01.2019 Aktuálne informácie
Pozná predseda MS matičný rozpočet ? 09.01.2019 Aktuálne informácie
Anketa Obrodenej Matice slovenskej 13.09.2018 Aktuálne informácie
Budem vylúčená z MS za stanovisko, ktoré teraz uvádzam ? 06.07.2018 Aktuálne informácie
Spolupracuje Matica s extrémistami ? 06.07.2018 Aktuálne informácie
Pán Gešper, dokedy sa budeme za vás hanbiť ? 06.07.2018 Aktuálne informácie
Predseda Matice pripravil smernicu, čo na to členovia MS? 19.06.2018 Aktuálne informácie
Zmenila sa Matica slovenská na cestovnú kanceláriu? 05.03.2018 Aktuálne informácie
ZmluvaZmluva Stiahli zmluvy z internetu, prečo asi? 26.02.2018 Aktuálne informácie
Navrhli zrušiť, a teraz sa nehanbia napísať, že návšteva predsedu splnila svoj účel! 23.02.2018 Aktuálne informácie
Matičiari na južnom Slovensku sa spojili so starostami maďarskej národnosti proti vedeniu Matice slovenskej 23.02.2018 Aktuálne informácie
Kto pomôže Slovákom na južnom Slovensku? 23.02.2018 Aktuálne informácie
Objavia niekedy profesionálni Slováci z Matice slovenskej aj južné Slovensko? 20.02.2018 Aktuálne informácie
Zverejnil predseda Matice skutočnú výšku svojich príjmov v Matici slovenskej? 05.02.2018 Aktuálne informácie
Klenot Matice slovenskej- Marek Hanuska 22.01.2018 Aktuálne informácie
Dôležité doplnenie informácie z webu MS 20.12.2017 Aktuálne informácie
Informácia z webu MS 18.12.2017 Aktuálne informácie
Reportéri o Matici 28.11.2017 Aktuálne informácie
Gešper: mám iného kandidáta- Alexandra Dubčeka 28.11.2017 Aktuálne informácie
Neverím vlastným očiam... 22.11.2017 Aktuálne informácie
Nezaznelo na VZ 13.11.2017 Aktuálne informácie
Prečítali sme si 13.11.2017 Aktuálne informácie
Ešte pár slov k „auditu“ 09.11.2017 Aktuálne informácie
Reakcia na audit MS 08.11.2017 Aktuálne informácie
Neplnia si povinnosti, ale veľké platy by chceli 08.11.2017 Aktuálne informácie
Pán Gešper, vráťte peniaze Matici slovenskej 07.11.2017 Aktuálne informácie
Nominácia Tkáča na post predsedu MS je nelegitímna 06.11.2017 Aktuálne informácie
List p. Igora Kovačoviča 05.11.2017 Aktuálne informácie
Komentár k Listu predsedu Matice slovenskej 05.11.2017 Aktuálne informácie
List predsedu Matice slovenskej 05.11.2017 Aktuálne informácie
K uzneseniu výboru MS 30.10.2017 Aktuálne informácie
Názor čitateľa 16.09.2017 Názory čitateľov
Reakcia na názor čitateľa 16.09.2017 Názory čitateľov
Peňazovod MS do advokátskej kancelárie 05.09.2017 Aktuálne informácie
Peňazovod MS do advokátskej kancelárie - zmluva 2011 05.09.2017 Aktuálne informácie
Peňazovod MS do advokátskej kancelárie - zmluva 2013 05.09.2017 Aktuálne informácie
Reakcia na názor čitateľa 04.09.2017 Názory čitateľov
Budúcnosť Matice 01.09.2017 Názory čitateľov
Tkáč už uteká z Matice slovenskej 28.08.2017 Aktuálne informácie
Pochopil Tkáč, že v MS už nemá šancu ? 25.08.2017 Aktuálne informácie
Toto má byť budúci predseda MS ? 22.08.2017 Aktuálne informácie
Matičné vojnové kríže 09.08.2017 Aktuálne informácie
Názor čitateľky 02.08.2017 Aktuálne informácie
Otvorený list správcovi Matice Slovenskej 28.07.2017 Aktuálne informácie
OČAMI MATICE 25.07.2017 Aktuálne informácie
Prečítali sme si - Tkáč nesie hlavnú zodpovednosť 24.07.2017 Aktuálne informácie
Polopravdy a výmysly predsedu MS 23.07.2017 Aktuálne informácie
Predseda Matice zverejnil na Facebooku antisemitský hoax 21.07.2017 Aktuálne informácie
Tkáčova moderná vízia financovania MS 21.07.2017 Aktuálne informácie
Prečítali sme si - Tkáč vidí nepriateľov všade 21.07.2017 Aktuálne informácie
Prečítali sme si - Šéf Matice rieši aj ypsilon 21.07.2017 Aktuálne informácie
Názor čitateľky 18.07.2017 Aktuálne informácie
Vypočula som si zvukový záznam 17.07.2017 Aktuálne informácie
Doba je ťažká, ale ja som pripravený sa ešte obetovať -

Tkáčov volebný prejav na KR MS v Trenčíne

03.07.2017 Aktuálne informácie
Stanovisko P. Boroňa 03.07.2017 Aktuálne informácie
Mediálny ohlas 30.06.2017 Aktuálne informácie
Vyhlásenie správcu Nadácie MS 30.06.2017 Aktuálne informácie
Vyjadrenie Romana Michelku 29.06.2017 Aktuálne informácie
Z VZ MS v Banskej Bystrici 16.06.2017 Aktuálne informácie
Blíži sa Valné zhromaždenie Matice slovenskej 16.06.2017 Aktuálne informácie
Sľuby p. predsedu MS - VZ MS 2010 15.06.2017 Aktuálne informácie
Sľuby p. predsedu MS - VZ MS 2013 15.06.2017 Aktuálne informácie
Prečítajte si sľuby p. Tkáča z posledných 2 valných zhromaždení MS. Zostali sľubmi dodnes. Sľubuje aj tretíkrát....Ešte mu niekto verí?
Dvakrát a dosť! 09.06.2017 Aktuálne informácie
Matica slovenská si na pomoc pri organizácii slávností na Devíne prizvala militantnú skupinu Slovenskí branci 11.05.2017 Aktuálne informácie
Matica slovenská: Zavrieť, podporiť, nechať tak ? 08.05.2017 Aktuálne informácie
Posledná šanca na zmenu imidžu 08.05.2017 Aktuálne informácie
Koho cieľom slúži Matica ? 08.05.2017 Aktuálne informácie
Hniloba 08.05.2017 Aktuálne informácie
Polícia preveruje Maticu Slovenskú pre kontroverzné video 20.04.2017 Aktuálne informácie
Sme zrejme veľmi bohatá krajina! 22.03.2017 Aktuálne informácie
Reakcie na video "Bez 14. marca" : V čom spočíva skutočná zvrátenosť videa Matice? 20.03.2017 Aktuálne informácie
Z tlačovej besedy Ministra Maďariča 17.03.2017 Aktuálne informácie
Reakcie na video "Bez 14. marca" : O matičnom video filme 08.03.2017 Aktuálne informácie
Reakcie na video "Bez 14. marca" : Čo si myslí minister kultúry 06.03.2017 Aktuálne informácie
Reakcie na video "Bez 14. marca" : K videu 06.03.2017 Aktuálne informácie
Reakcie na video "Bez 14. marca" : Reakcia na video 06.03.2017 Aktuálne informácie
Reakcie na video "Bez 14. marca" : Aby bolo jasné 06.03.2017 Aktuálne informácie
Vyhlásenie členov výboru HO MS 28.02.2017 Aktuálne informácie
Quo vadis Matica ? 28.02.2017 Aktuálne informácie
Stanovisko k vyvolávaniu napätia 27.02.2017 Aktuálne informácie
Vyhlásenie a výzva k protizákonnej dvojjazyčnosti 27.02.2017 Aktuálne informácie
Dankova SNS ustúpila, stanice dostanú dvojjazyčné názvy 14.02.2017 Aktuálne informácie
Kto zneužíva znak MS? 31.01.2017 Aktuálne informácie
Okamžite vráťte byty! 04.10.2016 Aktuálne informácie
J.Šimonovič sa vzdal funkcií 25.07.2016 Aktuálne informácie
Reakcia správcu MS 25.05.2016 Aktuálne informácie
Reakcia čitateľa 25.04.2016 Aktuálne informácie
Prečítala som si... 12.04.2016 Aktuálne informácie
K článku Štúr vo svete bez Štúrova 26.11.2015 Aktuálne informácie
Vyhlásenie MO MS v Banskej Bystrici 11.11.2015 Aktuálne informácie
Štúr vo svete bez Štúrova 06.11.2015 Aktuálne informácie
Záverečný list 15.10.2015 Aktuálne informácie
Matica či macocha ? 05.10.2015 Aktuálne informácie
Diskusia alebo táranie do vetra predsedu MS p. Tkáča v STV 2 ? 29.09.2015 Aktuálne informácie
Historický „úspech“ Matice slovenskej 23.09.2015 Aktuálne informácie
NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI 11.08.2015 Aktuálne informácie
Trpká trnka pre Maticu slovenskú 31.07.2015 Názory čitateľov
Aj tak sa dá 28.07.2015 Aktuálne informácie
Prečítali sme si 09.06.2015 Aktuálne informácie
Stanovisko k reakcii správcu 09.06.2015 Názory čitateľov
Prečo tieto falošné tóny, pán správca ? 09.06.2015 Názory čitateľov
Ďalšia reakcia na správcu MS 09.06.2015 Názory čitateľov
Reakcia na slová správcu MS 09.06.2015 Názory čitateľov
Reakcia správcu MS 05.06.2015 Názory čitateľov
Zbytočné SNV MS alebo jeho nekompetentní pracovníci ? 04.06.2015 Názory čitateľov
Z listu člena Dozorného výboru MS 28.05.2015 Aktuálne informácie
Napísali nám... 26.05.2015 Názory čitateľov
Kam môže viesť nehospodárnosť a nekompetentnosť v MS 07.05.2015 Názory čitateľov
Ako chutí moc 30.04.2015 Názory čitateľov
Nie vyhlásenie, ale táranie do vetra 30.04.2015 Názory čitateľov
Odpoveď šéfredaktorovi SNN 27.04.2015 Názory čitateľov
Reakcia podpredsedu MS 27.04.2015 Názory čitateľov
Zázrak sa nekoná ! 21.04.2015 Názory čitateľov
Stal sa snáď zázrak ? 14.04.2015 Názory čitateľov
Tomáš Winkler o dianí v Matici 01.04.2015 Aktuálne informácie
Zatuchnuté vedenie MS 30.03.2015 Názory čitateľov
Protest 02.03.2015 Aktuálne informácie
Prečítali sme si v SNN 27.02.2015 Aktuálne informácie
Demokracia v MS dostala facku.... 11.02.2015 Vyhlásenia a stanoviská
Komu slúži svojvôľa a podvody funkcionárov Matice slovenskej ? 27.01.2015 Názory čitateľov
Reakcia na Výzvy KR MS Trnavského kraja a OR MS Galanta 23.01.2015 Vyhlásenia a stanoviská
Prečo sa nezvoláva mimoriadne valné zhromaždenie Matice slovenskej ? 22.01.2015 Názory čitateľov
Demokracia na matičný spôsob? 19.01.2015 Aktuálne informácie
Rozhovor v SNN, ktorý mi dvíha adrenalín 19.01.2015 Názory čitateľov
Reakcia šéfredaktora SNN na list p. Dudáša 12.01.2015 Aktuálne informácie
Niekoľko viet 07.01.2015 Aktuálne informácie
Neposielajte mi už SNN 07.01.2015 Názory čitateľov
Nepripomína vám to súčasnú Maticu slovenskú ? 28.11.2014 Aktuálne informácie
Otvorený list prvému podpredsedovi Matice slovenskej 24.11.2014 Aktuálne informácie
Z blogu SNN 24.11.2014 Aktuálne informácie
Prečítali sme si... 13.11.2014 Aktuálne informácie
Overme si fakty a potom informujme 07.11.2014 Názory čitateľov
Výzva KR MS Žilinského kraja 05.11.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Prečítali sme si v SNN 03.11.2014 Názory čitateľov
Matičný triumvirát 28.10.2014 Názory čitateľov
Názor čitateľky 27.10.2014 Názory čitateľov
Reakcia na kompetenčnú dohodu vedenia MS 21.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Komentár k Dohode 21.10.2014 Aktuálne informácie
Stanovisko KR MS v Banskej Bystrici 20.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Rokoval výbor MS - info z web stránky MS 20.10.2014 Aktuálne informácie
Otvorený list D. Machalu predsedovi MS 16.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Samochvála smrdí, p. predseda 14.10.2014 Názory čitateľov
Stanovisko KR MS Nitrianskeho kraja 10.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Z matičného blogu 10.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Recenzia 10.10.2014 Názory čitateľov
Zápisnica z rokovania Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja zo dňa 16.9.2014 06.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Stanovisku k stanovisku Predsedníctva Matice slovenskej 06.10.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Komentár z matičného blogu 06.10.2014 Aktuálne informácie
Nepriamo im pomáhame 06.10.2014 Názory čitateľov
Tri reakcie jednej čitateľky 03.10.2014 Názory čitateľov
Z blogu SNN 02.10.2014 Aktuálne informácie
Výzva p. Šimonoviča 01.10.2014 Aktuálne informácie
Matičiari z Košíc kritizujú 29.09.2014 Aktuálne informácie
"Pomôžme si sami" - reakcia 29.09.2014 Aktuálne informácie
Výzva KR MS KSK 24.09.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Matica je na dne – niektoré príčiny 19.09.2014 Názory čitateľov
Slovenskosť a kultúrnosť 16.09.2014 Názory čitateľov
Matica krachuje, pretože rozhadzovala 10.09.2014 Aktuálne informácie
Priestor slova pre kultúrnosť 10.09.2014 Aktuálne informácie
Matica Slovenská je na dne. Bez pokladu aj bez peňazí 09.09.2014 Aktuálne informácie
Názor na Vyhlásenie DV MS 04.09.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Ďalšie stanovisko k Vyhláseniu DV MS 03.09.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Niekoľko poznámok k Vyhláseniu Dozorného výboru Matice slovenskej 01.09.2014 Názory čitateľov
Rozporuplné Vyhlásenie Dozorného výboru Matice slovenskej 01.09.2014 Vyhlásenia a stanoviská
List členom Dozorného výboru MS 27.08.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Vyhlásenie Dozorného výboru Matice slovenskej 26.08.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Žiadam predsedu MS o ospravedlnenie 26.08.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Matičný LENON 25.07.2014 Aktuálne informácie
Matica je na dne? Ďalšia pochybná zmluva o pôžičke bez vedomia a súhlasu výboru, z chudobnej matičnej akciovky si MS požičala úbohých 1 150 €... Ďalšia pochybná pôžička 21.07.2014 Aktuálne informácie
Deň slovenskej zvrchovanosti 17.07.2014 Vyhlásenia a stanoviská
A čo celomatičná diskusia ? 14.07.2014 Názory čitateľov
Poslanecký prieskum v MS 14.07.2014 Aktuálne informácie
Prečítali sme si... 09.07.2014 Aktuálne informácie
Stanovisko k súčasnej finančnej kríze v MS 09.07.2014 Aktuálne informácie
Súsošie Moyses- Kuzmány volá... 08.07.2014 Názory čitateľov
Otvorený protest člena výboru MS 04.07.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Ďalšia pôžička od anonyma 04.07.2014 Aktuálne informácie
Výzva podpredsedovi MS 26.06.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Trestné oznámenie na predsedu MS 24.06.2014 Aktuálne informácie
Upovedomenie o prijatí trestného oznámenia 24.06.2014 Aktuálne informácie
K okrúhlemu stolu MS 23.06.2014 Názory čitateľov
Ku kauze Moldava n/B 22.06.2014 Aktuálne informácie
Ďalšie pôžičky predsedu MS 22.06.2014 Aktuálne informácie
Zaujímavá zmluva 22.06.2014 Aktuálne informácie
Matica už zasa nemá na mzdy pre zamestnancov! 22.06.2014 Aktuálne informácie
Výzva VZ MO MS v Spišskej Novej Vsi 09.06.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Vyhlásenie Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja 30.05.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Stanovy Matice treba doplniť ! 30.05.2014 Názory čitateľov
Vyhlásenie MO MS v Komárne 28.05.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Zápisnica a uznesenia VZ MS 2013 27.05.2014 Valné zhromaždenie MS 2013
Otvorený list predsedovi MS 21.05.2014 Aktuálne informácie
V Matici chcú prepustiť asi tretinu ľudí 21.05.2014 Aktuálne informácie
Prelievanie peňazí?! 21.05.2014 Názory čitateľov
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Príloha k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Podnet tajomníka ČAK 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Faktúra za právne služby 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Konkurzného správcu pristihli 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Pracovat poctivo sa nedá 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Zariadime milosť na Hrade 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Zruším dražbu zabaveného domu 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - Advokátska kancelária Mgr. Luděk Voigt - O Nás 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kto je advokát Voigt, s ktorým má podpredseda MS pracovnú zmluvu? - AVAL Financial - Dražby 21.05.2014 Aktuálne informácie
Kauzy podpredsedu MS - Matica obchádza zákon. Pri zmluve s právnikmi 17.05.2014 Aktuálne informácie
Matica má finančné problémy 17.05.2014 Aktuálne informácie
Kauzy podpredsedu MS - Matica platí, orgány sú pokojné 17.05.2014 Aktuálne informácie
Ikona našej histórie smeruje do dlhov 17.05.2014 Aktuálne informácie
Matica je bez peňazí, odísť môže tretina ľudí 12.05.2014 Aktuálne informácie
Slováci, nekradnite, nebojte sa a nespite, vyhlásil Marián Tkáč 09.05.2014 Aktuálne informácie
Bolo nám to treba? Povedzme si otvorene , kto je zodpovedný za súčasné zlé meno Matice slovenskej? - Matica márne čaká na svoj reštart 07.05.2014 Aktuálne informácie
Bolo nám to treba? Povedzme si otvorene , kto je zodpovedný za súčasné zlé meno Matice slovenskej? - komentár Naša Matica, naša hanba 07.05.2014 Aktuálne informácie
Bolo nám to treba? Povedzme si otvorene , kto je zodpovedný za súčasné zlé meno Matice slovenskej? - Vašečka: Štát by nemal na Maticu prispievať 07.05.2014 Aktuálne informácie
Starostku Devína pobúril Kotleba na národných oslavách 05.05.2014 Aktuálne informácie
Kotleba tu nie je vítaný a nikdy nebude! 05.05.2014 Aktuálne informácie
Ikona našej histórie smeruje do dlhov 05.05.2014 Aktuálne informácie
Stane sa Matica slovenská práčkou špinavých peňazí? 14.04.2014 Názory čitateľov
Matica slovenská sa ocitla v bezvýchodiskovej situácii 11.04.2014 Názory čitateľov
Kde je pravda ? 11.04.2014 Názory čitateľov
Matičiari si museli zobrať pôžičku. Mená všetkých štedrých “darcov” neprezradia 07.04.2014 Aktuálne informácie
Poznámky k prezidentským voľbám 27.03.2014 Aktuálne informácie
Matica prenajíma byt za pár centov 20.03.2014 Aktuálne informácie
Zvláštne prenájmy Matice slovenskej 20.03.2014 Aktuálne informácie
Podľa NKÚ porušila Matica slovenská zákon 20.03.2014 Aktuálne informácie
Štedrá Matica - článok z týdenníka Plus 7 dní 17.03.2014 Aktuálne informácie
K výsledkom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 17.03.2014 Aktuálne informácie
Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v Matici slovenskej za roky 2011 až 2013 11.03.2014 Aktuálne informácie
Článok P. Pareničku v Slovenských národných novinách 03.03.2014 Aktuálne informácie
Reakcia na článok P. Pareničku v Slovenských národných novinách 03.03.2014 Aktuálne informácie
Matica po starom 27.02.2014 Aktuálne informácie
Výplody blogera Pavla Kaplana 19.02.2014 Aktuálne informácie
Matica nemala na platy 18.02.2014 Aktuálne informácie
Správa Dozorného výboru z VZ MS 10.02.2014 Valné zhromaždenie MS 2013
Polakovič - K Správe DV MS za r. 2010-2013 10.02.2014 Názory čitateľov
Skutočne má Matica finančné problémy ? 24.01.2014 Aktuálne informácie
Oznámenie pracovníkom Matice 24.01.2014 Aktuálne informácie
Kauza Moldava nad Bodvou - list 24.01.2014 Aktuálne informácie
Kauza Moldava nad Bodvou - splnomocnenie 24.01.2014 Aktuálne informácie
Píše predseda MS 1 22.01.2014 Aktuálne informácie
Píše predseda MS 2 22.01.2014 Aktuálne informácie
Odpoveď predsedovi MS 22.01.2014 Aktuálne informácie
Matica Slovenská po Valnom zhromaždení 07.01.2014 Vyhlásenia a stanoviská
Výzva delegátov Valného zhromaždenia Matice slovenskej 12.12.2013 Vyhlásenia a stanoviská
Nevyužitá možnosť 30.11.2013 Názory čitateľov
Prečítali sme si v tlači 18.11.2013 Valné zhromaždenie MS 2013
Samochvála smrdí ,pán Komora 18.11.2013 Názory čitateľov
Krádež knižnice a dokumentácie 18.11.2013 Vyhlásenia a stanoviská
Otvorený list predsedovi MS 07.11.2013 Aktuálne informácie
Krátke video z VZ MS 30.10.2013 Valné zhromaždenie MS 2013
Predseda Matice Tkáč odvolal sľub o práci bez platu 30.10.2013 Aktuálne informácie
Tkáč sa svojho platu nevzdá 30.10.2013 Vyhlásenia a stanoviská